Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jeleniej Górze

Działalność

Koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jeleniej Górze powstało w styczniu 1995 roku. W roku 1998 uruchomiło Warsztaty Terapii Zajęciowej w uprzednio wyremontowanym i wyposażonym obiekcie przy ul. Waryńskiego 14.

 • Misja | Cele | Zadania

  (psoni.org.pl)

 • Naszą misją jest:

  dbanie o godność ludzką ...
 • Naszym celem jest:

  działanie na rzecz wyrównywania szans ...
 • Zadania

  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obejmują ...
 • Członkami Stowarzyszenia są:

  rodzice i opiekunowie ... Pobierz deklarację członkowską więcej...

PSONI koło w Jeleniej Górze jest oddzialem terenowym ogólnopolskiej, pozarządowej, niedochodowej organizacji pożytku publicznego. Realizuje misję i cele statutowe PSONI szczególnie koncentrując się na aktywizacji spoleczno-zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, na rozwijaniu ich kompetencji społecznych
i indywidualnych talentów, na promowaniu pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Koło wspiera także rodziny osób niepełnosprawnych. Jeleniogórskie koło PSONI znane jest z twórczych inicjatyw
oraz rzetelności w realizacji zadań. Przewodnią ideą pracy Koła jest integracja ze środowiskiem lokalnym.

Współpraca z Kolegium Karkonoskim (Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Jeleniej Górze)

Studenci Kolegium Karkonoskiego kierunku pedagogiki, chętnie odbywają obowiązkowe praktyki studenckie w warsztatach terapii zajęciowej.

Uczestnicy WTZ w Kolegium Karkonoskim odbywają praktyki związane z aktywzacją zawodową.

Zobacz projekt ASYSTENT - album zdjęć ∧

Imprezy cykliczne

Dolnośląski Integracyjny Plener Artystyczny.

Organizowany jest w ramach obchodów "Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną" - realizacja zadania została dofinansowana przez Miasto Jelenia Góra. (więcej...)

"Dni Otwartych Drzwi" w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

(Więcej na temat Dni Otwartych Drzwi)

Obóz Przetrwania i Samorządności

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Miasta Jelenia Góra

Współpraca lokalna

PSONI Koło w Jeleniej Górze współpracuje z władzami lokalnymi

w dziedzinie polityki społecznej, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej budując swoją pozycje jako jednej najprężniej działających organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie reprezentowane jest w zespołach doradczych
  Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry
  Kazimierz Małko członek Rady II kadencji

  Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim
  Danuta Żmijowska - sekretarz Rady I kadencji
  Danuta Żmijowska - wiceprzewodnicząca Rady II kadencji skocz do początku
katalog stron WAI-A Valid XHTML 1.0! Valid CSS!