Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jeleniej Górze

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) otwierając się na społeczność lokalną
są ambasadorami nowej wiedzy o możliwościach osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dla młodych osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie, które ukończyły naukę szkolną i nie mogą jeszcze podjąć pracy, życie w samotnej izolacji i bezczynności jest zabójcze.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są formą rehabilitacji społecznej i wstępnej rehabilitacji zawodowej.

WTZ funkcjonują w Jeleniej Górze od  01 stycznia 1998r.

kierownik WTZ 
Danuta Żmijowska

Umożliwiają:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze:

WTZ w Jeleniej Górze to jedna z pięciu tego typu placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Dolnym Śląsku.

foto - warsztaty terapii zajeciowej - jelenia gora
Pracownie:

W warsztatach - oprócz zajęć w pracowniach tematycznych, które są podstawową formą działania terapeutycznego, prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna. Działają też: Rada Uczestników, grupa aktywizacji zawodowej, grupa self-adwokatów, Koło Dyskusyjne, Klub Literacki oraz sekcja Olimpiad Specjalnych, .

skocz do początku
katalog stron WAI-A Valid XHTML 1.0! Valid CSS!