Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jeleniej Górze

Archiwum

GRUDZIEŃ 2007
Tradycją stało się już zakończenie roku uroczystym spotkaniem opłatkowym, które tym razem odbyło się w restauracji hotelu Fenix w Jeleniej Górze.

Udział czterech uczestników WTZ w projekcie realizowanym przez Caritas Diecezji Legnickiej pt. "Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej Szansą dla Osób Niepełnosprawnych"
WRZESIEŃ 2007
III Turniej Halowej Piłki Nożnej w Wałbrzychu. W zawodach wzięło udział sześciu zawodników z naszych warsztaów.
SIERPIEŃ 2007
Udział uczestników WTZ w koncercie zespołu HABAKUK na Pl. Ratuszowym w Jeleniej Górze

Jak co roku zostaliśmy zaproszeni na festyn letni połączony ze zwiedzaniem ośrodka warsztatów w Zittau - NiemcyLIPIEC 2007
OBÓZ PRZETRWANIA I SAMORZĄDNOŚCI
Realizacja zadania publicznego "Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej" pt. Obóz Przetrwania i Samorządności. Zasadnicza część zadania była realizowana w ośrodku ZG PSOUU w Jeleniu koło Szczecinka. Program przetrwania zakładał stworzenie niepełnosprawnym uczestnikom takich sytuacji, które wymuszą zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych i wykazanie w tej dziedzinie niezbędnej zaradności. Natomiast program samorządności zakładał stworzenie warunków do samoorganizacji życia w małej i większej grupie, podziału zadań pomiędzy uczestników lub pomiędzy małe grupy itp. Uczestnicy przeżywali radość ze stawania się samodzielnymi i autonomicznymi, doświadczali autentycznego życia. Asystenci wspierający byli świadkami ich radości wynikającej z możliwości doświadczania wolności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i sprawstwa.
Zadanie zostało dofinansowane przez Miasto Jelenia Góra.

CZERWIEC 2007
VI Ogólnopolski Miting Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych w Goduszynie. Koło było reprezentowane przez panią Agnieszkę Świętoń, pana Tomasza Kubusa i pana Waldemara Łącznego.

Agnieszka Świętoń zdobyła 1 złoty medal i 2 brązowe
Tomasz Kubus zajął IV i V miejsce
VI Dolnośląski Integracyjny Plener Artystyczny Jelenia Góra 2007 pt. "Tworzę więc jestem..." został zorganizowany w ramach obchodów Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Współorganizatorami było Muzeum Karkonoskie i Kolegium Karkonoskie. Prace tworzono w parach: uczestnik WTZ - student pedagogiki KK. W plenerze wzięły udział warsztaty dolnośląskie PSOUU, WTZ "Wspólnota" z Wrocławia Fundacji im. Brata Alberta, Zittauer Werkstätten für Behinderte e.V .
Projekt został dofinansowany przez PFRON i Miasto Jelenia Góra.


Siedmiu uczestników WTZ uczestniczyło w miesięcznym szkoleniu pt. "Aktywne poszukiwanie pracy" zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

MAJ 2007
Udział czterech zawodników z naszego WTZ w VII Olimpiadzie Pływackiej Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wałbrzychu.

Udział WTZ w targach turystycznych TOURTEC 2007. Warsztaty na przygotowanym stoisku prezentowały swoje wyroby artystyczne, rozdawane były ulotki informacyjne i foldery.
IX Dolnośląski Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Dobroszycach - udział
sześciu uczestników.
Udział czterech uczestników WTZ w projekcie realizowanym przez Caritas Diecezji Legnickiej pt."Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej Szansą dla Osób Niepełnosprawnych"
Udział przedstawicieli warsztatów w Międzynarodowej konferencji w Warszawie, która odbyła się na zakończenie warsztatów pt. Podstawy wiedzy prawnej i obywatelskiej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
KWIECIEŃ 2007
Udział trójki uczestników WTZ w V Dolnośląskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych w Legnickim Polu.
Udział uczestników WTZ w warsztatach pt. Podstawy wiedzy prawnej i obywatelskiej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które odbyły się w Łucznicy.
STYCZEŃ 2007
Udział sześciu uczestników WTZ w projekcie realizowanym przez Caritas Diecezji Legnickiej pt. "Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej Szansą dla Osób Niepełnosprawnych"
Udział uczestników WTZ w warsztatach pt. Podstawy wiedzy prawnej i obywatelskiej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które odbyły się w Łucznicy.
22 GRUDNIA 2008
W dniu dzisiejszym,w restauracji "Relax", odbyło się spotkanie opłatkowe Warsztatów Terapii Zajęciowej. W spotkaniu uczestniczyły osoby niepełnosprawne intelektualnie, kadra WTZ oraz zaproszeni goście,wśród których nie zabrakło sponsorów:
Pana Jerzego Szmajdźińskiego
Pana Zdzisława Bigosińskiego
Pana Władysława Cetera
Pana Zbigniewa Ładzińskiego.

Na uroczystość zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, wśród których
znalazły się osoby:
Pan Zbigniew Szereniuk - wiceprezydent Miasta Jelenia Góra
Pani Ligia Jamer - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim
Pani Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis - radna
Pan Ryszard Grek - Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Pani Izabela Fornalik - wykładowca Kolegium Karkonoskiego
Pani Mirella Michalewska-Pająk - wykładowca Kolegium Karkonoskiego i Pełnomocnik Rektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Pani Teresa Sobolewska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Pani Sylwia Myślicka - kierownik Działu Rehabilitacji MOPS.

W spotkaniu brali również udział byli uczestnicy WTZ PSOUU, którzy obecnie są pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej "Rosa" Caritas Diecezji Legnickiej, Jelenia Góra:
Pan Waldemar Łączny, Pan Bartosz Poddębski, Pan Jarosław Makowiec oraz Pan Rafal Szewczyk
18 GRUDNIA 2008
Stowarzyszenie zostało właścicielem nieruchomości przy ul. Waryńskiego 14, gdzie funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.
darmowy hosting obrazków

12 GRUDNIA 2008
Reprezentanci Kółka Literackiego działającego w WTZ wzięli udział w Karkonoskiej Integracyjnej Wigilii Literackiej w Muzeum G. Hauptmana w Jagniątkowie.
Honorowym punktem spotkania wigilijnego było odczytanie wierszy z tomiku pt."Narysuję siebie słowami...", którego tytuł został zaczerpnięty z wiersza p. Roksany Grabowieckiej-uczestniczki naszego WTZ.27-31 PAŹDZIERNIKA 2008

Tegoroczna realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Promowanie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prezentację warsztatów terapii zajęciowej - Dni Otwartych Drzwi była kontynuacją poprzednich edycji i pokazała potrzebę, a nawet konieczność organizowania takich przedsięwzięć w przyszłości.
Bardzo licznie odwiedzili placówkę studenci pedagogiki Kolegium Karkonoskiego. Nie zabrakło również przyszłych potencjalnych uczestników WTZ a obecnie uczniów Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych z trzech jeleniogórskich oddziałów. Mile zaskoczeni formami działalności placówki byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, uczniowie Gimnazjum nr 2, przedstawiciele OHP z Mysłakowic oraz uczestnicy i pracownicy WTZ przy TWK. Wśród odwiedzających znaleźli się też pojedynczy rodzice osób upośledzonych umysłowo, byli uczestnicy i rodziny pracowników warsztatów oraz przedstawiciele pobliskich zakładów pracy a także radny jeleniogórski Jerzy Pleskot i Ryszard Grek ze starostwa jeleniogórskiego.
Odwiedzający zostali obdarowani licznymi gadżetami reklamującymi placówkę, mogli również skosztować wypieków pracowni gospodarstwa domowego czy też wziąć udział w zajęciach muzycznych.
Oprowadzającymi byli niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy WTZ, którzy doskonale radzili sobie w roli gospodarzy odpowiadając na liczne pytania i demonstrując poszczególne pracownie a także ich wytwory.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miasta Jelenia Góra.


18 PAŹDZIERNIKA 2008
Odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Zgromadzenie Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

16 WRZEŚNIA 2008
Ruszyła ogólnopolska kampania na temat stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych intelektualnie realizowana w ramach programu Partner III.
Są to m.in.:
 1. - spoty reklamowe w Radio Złote Przeboje, Antyradio Katowice, PIN, Polskie Radio PR3
 2. - spoty reklamowe w Telewizji Publicznej : TVP, TVP Info
 3. - spoty reklamowe w Polsacie
 4. - spoty reklamowe w TVN
300 billboardów wisi w Polsce w tym 2 w Jeleniej Górze
(ul. Bacewicz 16, ul Wrocławska 96)
darmowy hosting obrazków darmowy hosting obrazków


12 WRZEŚNIA 2008
Po raz kolejny, Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU koło w Jeleniej Górze, zaprezentowały swoje wyroby artystyczne na wystawie pt. "Wyprodukowano pod Śnieżką"na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Wszystkie produkty zostały wykonane przez niepełnosprawnych intelektualnie uczestników WTZ.17 - 24 LIPIEC 2008
Obóz Przetrwania i Samorządności
Już po raz trzeci Stowarzyszenie realizuje program Obozu w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych", tym razem w ośrodku Smugi koło Bełchatowa.
Program: patrz lipiec 2007
Zadanie zostało dofinansowane przez Miasto Jelenia Góra.20 -21 CZERWIEC 2008
Czterech członków stowarzyszenia, w tym dwie osoby z niepełnosprawnością intelektualną wzięły udział w konferencji i integracyjnych warsztatach literackich "Terapia Słowem". Spotkanie odbyło się w Borowicach, a zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia "W Cieniu Lipy Czarnoleskiej". Wiersze nagrodzonych i wyróżnionych osób zostały opublikowane w wydawnictwie pt. "Narysuję siebie słowami". Trzy osoby otrzymały wyróżnienia, jedna nagrodę pieniężną.


darmowy hosting obrazków


02 CZERWIEC 2008
VII Dolnośląski Integracyjny Plener Artystyczny Jelenia Góra 2008 pt. "Tworzę więc jestem..." został kolejny raz zorganizowany w ramach obchodów Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną.


W kolejnych tygodniach w Domu Gerharta i Carla Hauptmannów w Szklarskiej Porębie odbyła się wystawa poplenerowa, gdzie można było podziwiać prace powstałe na plenerze.
Zadanie zostało dofinansowane przez PFRON i Miasto Jelenia Góra.17-19 MAJ 2008
Trzech uczestników wzięło udział w konferencji "Mam prawo mieć swoje zdanie
i decydować", która odbyła się w Warszawie.


17 MAJ 2008
Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2008r. ukonstytuował się Zarząd Główny PSOUU. Skład Zarządu Głównego jest następujący:

PREZES:
  Marian Jagiełka (Kołobrzeg)
WICEPREZESI:
  Mariusz Mituś (Jarosław)
   Kazimierz Nowicki (Stargard Szczeciński)
   Stanisława Syller (Warszawa)
  SEKRETARZ:
   Stanisława Raczkiewicz (Tomaszów Lubelski)
  SKARBNIK:
   Andrzej Świerczyński (Dzierżoniów)
  CZŁONKOWIE:
   Barbara Famielec (Rymanów)
   Wojciech Gajewski (Dobre Miasto)
   Jolanta Janik (Kamień Pomorski)
   Joanna Janocha (Krosno)
   Mirosław Pawłowski (Aleksandrów Łódzki)
   Andrzej Sekuradzki (Zakopane)
   Magdalena Skiba (Gdańsk)
   Witold Tkaczyk (Zamość)
   Danuta Żmijowska (Jelenia Góra)
  darmowy hosting obrazków
  14 MAJ 2008
  Grupa aktywizacji zawodowej WTZ zwiedziła Jeleniogórskie Zakłady Optyczne.

  MAJ 2008
  Warsztaty wzięły udział w targach turystycznych TOURTEC 2008.  KWIECIEŃ 2008
  Wycieczka pt. "Zamki Dolnego Śląska".

  MARZEC 2008
  Udział pięciu uczestników WTZ w projekcie organizowanym przez Caritas Diecezji Legnickiej pt. "Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej Szansą dla Osób Niepełnosprawnych"
  Dnia 29 marca 2008 r. na Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Elektorów zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia.
  LUTY 2008
  W lutym grupa uczestników WTZ, biorąca udział w zadaniu Caritas pt. "Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej Szansą dla Osób Niepełnosprawnych" została zaproszona
  na uroczyste zakończenie projektu do Sali Kongresowej w Warszawie.

  STYCZEŃ - MARZEC 2008
  Cyklicznie odbywały się szkolenia skierowane do rodziców i opiekunów oraz kadry
  pt. "Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną" prowadzone przez dr Izabelę Fornalik. Odbył się również cykl zajęć warsztatowych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne intelektualnie.
  do góry skocz do początku
  katalog stron WAI-A Valid XHTML 1.0! Valid CSS!