Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jeleniej Górze

Dla prasy

Ustawodawstwo, prawne podstawy działania Koła i WTZ

Struktura organizacyjna Koła

Koło jest częścią struktury organizacyjnej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (zobacz na PSONI.org.pl).

Członkami Koła mogą być:
- rodzice lub opiekunowie prawni osoby z niepełnosprawnością intelektualną
- dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie
- inni członkowie ich rodzin
- przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra

Zarząd Koła

 • Kazimierz Małko - przewodniczący
 • Danuta Żmijowska - wiceprzewodnicząca
 • Anna Sobala - sekretarz
 • Wanda Starzyk - skarbnik
 • Ewa Jagieła - członek
 • Elżbieta Bojczuk - członek
 • Helena Makowiec - członek

Elektor Koła

 • Elżbieta Makowiec

Komisja Rewizyjna

 • Melania Bobik - przewodnicząca
 • Paweł Pyziak - członek
 • Krystyna Latkowska - członek

Jesteś dziennikarzem? Nawiąż kontakt

Osoby, które udzielą Ci rzetelnej informacji:

katalog stron WAI-A Valid XHTML 1.0! Valid CSS!