Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

| Koło w Jeleniej Górze

Misja | Cele | Zadania (psoni.org.pl)

Naszą misją jest:

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest:

działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu).

Zadania

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obejmują w szczególności:

Członkami Stowarzyszenia są:

rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest członkiem Inclusion International - Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disability Forum). PSONI jest organizacją pozarządową i samopomocową,działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.Pobierz deklarację członkowską

do góry
katalog stron WAI-A Valid XHTML 1.0! Valid CSS!