Uroczystość 10-lecia Sekcji Sportowej Olimpiad Specjalnych "Radość",

(4/10)