Uroczystość 10-lecia Sekcji Sportowej Olimpiad Specjalnych "Radość",

(3/10)