Wyjazd na piknik do Górzyńca

W dniu 23 maja nasze warsztaty skorzystały z zaproszenia na piknik zorganizowany w Górzyńcu przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z okazji obchodów Dnia Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych.

(1/10): (2/10): (3/10): (4/10): (5/10):
(6/10): (7/10): (8/10): (9/10): (10/10):