Realizacja zadania publicznego pn. Spotkanie poetycko - literackie i wystawa artystyczna promujące twórczą aktywność osób niepełnosprawnych intelektualnie

29 września w Warsztatach Terapii Zajęciowej - w ramach realizowanego przez nasze stowarzyszenie projektu - miało miejsce finałowe spotkanie poetycko - literackie oraz odbyła się wystawa malarstwa o wspólnej tematyce "Cztery pory roku".

(1/10): (2/10): (3/10): (4/10): (5/10):
(6/10): (7/10): (8/10): (9/10): (10/10):
Galernik - Jak zrobić galerię zdjęć - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG