Obóz Przetrwania i Samorządności

W tym roku 13 dorosłych osób - członków stowarzyszenia - realizowało program obozu w Łapinie k. Gdańska. Niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy obozu, przy pomocy asystentów wspierających, zamieszkali w domkach 3-4 osobowych, dostosowanych do zakładanych potrzeb. Celowo planowane sytuacje wymuszały samodzielne zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz wykazywanie przez nich niezbędnej zaradności w tej dziedzinie.

(1/10): (2/10): (3/10): (4/10): (5/10):
(6/10): (7/10): (8/10): (9/10): (10/10):